Študij

Študij medicinske fizike omogoča študentom koherentno obvladanje temeljnega znanja s področja medicinske fizike, kakor tudi sposobnost povezovanja tega znanja z ostalimi širšimi področji pomembnini za uspešno diagnostiko in zdravljenje bolezni, kot npr. anatomijo, fiziologijo, radiobiologijo. Študenti pridobijo sposobnosti za reševanje konkretnih delovnih problemov, kot npr. planiranja radioterapije, kalibracije merilnih instrumentov, zagotavljanja kakovosti delovanja naprav v medicini. Širina študija omogoča študentom razumevanje splošne strukture medicinske fizike ter povezanost z njenimi poddisciplinami, predvsem s fiziko radioterapije, fiziko diagnostične radiologije, fiziko nuklearne medicine in zdravstveno fiziko. V času študija bodo študenti spoznali tudi informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in sisteme, ki so v uporabi v medicinski diagnostiki in zdravljenju.

Vsem zainteresiranim predlagamo ogled programa študija in predstavitev vsebine programa.

Kam po študiju?gama kamera

Medicinsko slikanje

Eden najpomembnejših faktorjev v izboljšanju zdravljenja kompleksnejših bolezni zadnjih nekaj deset let je nedvomno razvoj natančnih in zanesljivih metod medicinskega slikanja – ultrazvok, napredne rentgenske metode, magnetna resonanca in pozitronska emisijska tomografija (PET) so danes vsakdanja medicinska orodja, ki pa se jih še vedno izboljšuje. Naloga medicinske fizike ni le klinično slikanje, ampak tudi razvoj novih metod (termografija, električna impedančna tomografija) in izboljševanje že obstoječih metod ter naprav.

Radioterapija

Pomemben del medicinske fizike je izdelava in optimizacija obsevalnih načrtov za bolnike z rakom. Pri obsevanju je namreč potrebno zadostiti velikemu številu pogojev, da so stranski učinki obsevanja minimalni.

Varstvo pred sevanjem in zagotavljanje kvalitete

Zaradi svoje narave so naprave, ki proizvajajo ionizirajoče sevanje podvržene strogim kontrolam in predpisom. Naprave v klinični rabi so podvržene polletnim preciznim testom, kot tudi tedenskim in dnevnim pregledom, ki zagotovijo natančno delovanje.

Teme magistrskih del

Andrej Studen

Boris Majaron

Igor Serša

Jure Bon

  • Modeliranje in simulacija vplivov transkranialne magnetne stimulacije na oblikovanje električnega polja v možganskem tkivu

Matija Milanič

Petra Tomše

  • Optimizacija prejete doze sevanja pri FDG PET slikanju
  • Individualna 3D dozimetrija na podlagi SPECT slik pri radionuklidnih terapijah
  • Ocena prejete doze sevanja zaradi terapevtskega odmerka I-131 in povezava s kliničnimi parametri
  • Optimizacija rekonstrukcijskih parametrov pri FDG/PET slikanju možganov

Rok Dolenec

  • Nova vrsta ultrahitrega senzorja za TOF-PET slikanje

Urban Simončič

  • Optimizacija metode zajema in kinetične analize dinamičnih slik PET
  • Aplikacija kinetične analize dinamičnih slik PET pri zdravljenju raka z antiangiogenskimi zdravili
  • Optimizacija biološko konformne radioterapije

Razpisane teme za Prešernovo nagrado za študente medicine

Simona Gaberšček