Programska skupina

Člani programske skupine Medicinska fizika

Robert Jeraj

prof. dr. Robert Jeraj, univ. dipl. fiz. Medicinska fizika logo UL Medicinska fizika logo IJS Medicinska fizika logo UW

 • Vodja programske skupine
 • Profesor fizike, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani, Professor od Physics, Department of Medical Physics, University of Wisconsin
 • Raziskovalni interes: medicinska fizika, molekularno slikanje, onkologija

 

Ana Marin

Ana Marin, mag. fiz. Medicinska fizika logo UL

 • Članica delovne skupine za logistiko in družabne zadeve
 • Mlada raziskovalka, Fakulteta za matematiko in fiziko
 • Raziskovalni interes: biomedicinska optika

 

Andrej Studen

dr. Andrej Studen, univ. dipl. fiz. Medicinska fizika logo UL Medicinska fizika logo IJS

  • Koordinator delovne skupine za programsko opremo, lokalni koordinator programske skupine na Inštitut Jožef Stefan
  • Asistent, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani

 

 

Barbara Segedin

dr. Barbara Šegedin, dr. med. Medicinska fizika logo OI

 • Koordinatorka programske skupine na Onkološkem inštitutu
 • Specialistka onkologije z radioterapijo, Onkološki inštitut
 • Raziskovalni interes: raziskave brahiterapije, radioterapije

 

Barbara Vidergar Kralj

Barbara Vidergar-Kralj, dr. med. Medicinska fizika logo OI

 • Članica programske skupine
 • Specialistka interne medicine, Onkološki inštitut
 • Raziskovalni interes: raziskave diagnostike in zdravljenje raka ščitnice

 

Bozidar CasarBožidar Casar, univ. dipl. fiz. Medicinska fizika logo OI

  • Član Programske skupine
  • Vodja oddelka za radiofiziko na Onkološkem inštitutu

 

 

Damijan Valentinuzzi

Damijan Valentinuzzi, mag. med. fiz., mag. art.  Medicinska fizika logo IJS

 • Koordinator delovne skupine za logistiko in družabne zadeve
 • Raziskovalec na Inštitutu Jožef Stefan, F8 – odsek za reaktorsko fiziko
 • Raziskovalni interes: modeliranje odziva tumorjev na imunoterapijo, klinične študije v onkologiji

 

 

Ivana Zagar

doc. dr. Ivana Žagar, dr. med  Medicinska fizika logo OI

  • Članica programske skupine
  • Vodja oddelka za nuklearno medicino, Onkološki inštitut

 

 

 

Jošt Stergar

Jošt Stergar, mag. fiz. Medicinska fizika logo UL

 • Mladi raziskovalec, Fakulteta za matematiko in fiziko
 • Raziskovalni interes: biomedicinska optika

 

Katja Zaletel

doc. dr. Katja Zaletel, dr. med.   Medicinska fizika logo UKC

 • Članica programske skupine
 • Predstojnica klinike za nuklearno medicino
 • Oddelek za bolezni ščitnice

 

Luka Jensterle

Luka Jensterle, univ. dipl. inž. el. Medicinska fizika logo UL

 • Zaposlen na Kliniki za nuklearno medicino
 • Študent magistrskega študija Medicinske fizike

 

Luka Ležaič

dr. Luka Ležaič, dr. med.   Medicinska fizika logo UKC

 • Član programske skupine
 • Oddelek za Nuklearno-medicinsko diagnostiko, Univerzitetni klinični center Ljubljana

 

 

Maja Trošt

doc. dr. Maja Trošt, dr. med.   Medicinska fizika logo UKC

 • Članica programske skupine
 • Specialistka nevrologije, Nevrološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • Raziskovalni interes: laserska triangulacija, zgodnje odkrivanje in racionalna terapija demenc

 

 

Martina Vrankar

dr. Martina Vrankar, dr. med. Medicinska fizika logo OI

 • Članica programske skupine
 • Specialistka radioterapije in onkologije, Onkološki inštitut
 • Raziskovalni interes: raziskave na področju zdravljenja pljučnega raka

 

Marusa Turk

Maruša Turk, mag. med. fiz. Medicinska fizika logo UL

 • Članica delovne skupine za logistiko in družabne zadeve
 • Mlada raziskovalka, Fakulteta za matematiko in fiziko
 • Raziskovalni interes: modeliranje rezistence kostnih metastaz na zdravljenje, QTBI kostnih metastaz

 

Matija Milanic

dr. Matija Milanič, univ. dipl. fiz.Medicinska fizika logo ULMedicinska fizika logo IJS

 • Koordinator programske skupine na Fakulteti za matematiko in fiziko, delovna skupina za programsko in strojno opremo
 • Asistent, Fakulteta za matematiko in fiziko, Raziskovalec na Inštitutu Jožef Stefan, odsek za kompleksne snovi
 • Raziskovalni interes: biomedicinska optika

 

Matjaz Lukac

dr. Matjaž Lukač, univ. dipl. fiz.  Medicinska fizika FotonaLogo

 • Član programske skupine
 • Fotona, d.o.o.
 • Raziskovalni interes: fizika laserskih izvorov, medicinska fizika

 

Nina Verdel

Nina Verdel, mag. med. fiz. Medicinska fizika logo IJS

 • Mlada raziskovalka na Inštitutu Jožef Stefan, odsek za kompleksne snovi
 • Raziskovalni interes: biomedicinska optika

 
 

Peter Ferjancic

Peter Ferjančič, dipl. fiz. (UN) Medicinska fizika logo ULMedicinska fizika logo UW

 • Član programske skupine
 • Študent medicinske fizike na Univeristy of Wisonsin

 

 

Petra Kolenc Peitl

dr. Petra Kolenc Peitl, mag.farm.   Medicinska fizika logo UL

 • Koordinatorka programske skupine na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKC Ljubljana)
 • Specialistka radiofarmacije, Oddelek za radiofarmacijo, Klinika za nuklearno medicino (KNM), UKC Ljubljana, Koordinatorka raziskovalne dejavnosti na KNM
 • Raziskovalni interes: razvoj radiofarmakov, predklinična in klinična testiranja, translacija

 

Petra Tomse

mag. Petra Tomše, uni.dipl.fiz.   Medicinska fizika logo UL

 • Članica programske skupine
 • Medicinska fizičarka, doktorska študentka biomedicine na Medicinski fakulteti, Klinika za nuklearno medicino, Univerzitetni klinični center Ljubljana

 

 

Primoz Peterlin

doc. dr. Primož Peterlin, univ. dipl. fiz. Medicinska fizika logo OI

 • Član delovne skupine za programsko in strojno opremo
 • Raziskovalni interes: raziskave v fiziki radioterapije

 

 

 

Rok Dolenec

dr. Rok Dolenec, univ. dipl. fiz. Medicinska fizika logo UL

 • Koordinator delovne skupine za raziskave in izobraževanje
 • Asistent, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
 • Raziskovalni interes: razvoj detektorjev za pozitronsko tomografijo

 

 

Simona Gaberscek

izr. prof. dr. Simona Gaberšček, dr. med. Medicinska fizika logo UL Medicinska fizika logo UL

 • Delovna skupina za raziskave in izobraževanje
 • Specialistka interne in nuklearne medicine, Klinika za nuklearno medicino, Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

 

 

Urban Simoncic

dr. Urban Simončič, univ. dipl. fiz. Medicinska fizika logo UL Medicinska fizika logo IJS

 • Koordinator programske skupine na Inštitutu Jožef Stefan, delovna skupina za raziskave in izobraževanje
 • Asistent na Fakulteti za matematiko in fiziko, Raziskovalec na oddelku za reaktorsko fiziko F8, Inštitut Jožef Stefan
 • Raziskovalni interes: kinetična analiza PET in DCE MRI slik

 

Pridruženi člani

Boris Majaron

izr. prof. dr. Boris Majaron, univ. dipl. fiz. Medicinska fizika logo IJS

 • Odsek za kompleksne snovi, Inštitut Jožef Stefan
 • Raziskovalni interes: laserske metode v medicini

 

 

Igor Sersa

izr. prof. dr. Igor Serša, univ. dipl. fiz. Medicinska fizika logo IJS

 • Odsek za kondenzirano snov F5, Inštitut Jožef Stefan
 • Vodja laboratorija za MRI raziskave

 

 

 

Peter Krizanprof. dr. Peter Križan, univ. dipl. fiz. Medicinska fizika logo ULMedicinska fizika logo IJSMedicinska fizika logo KEK

 • Koordinator študijskega programa Medicinska fizika na Fakultati za matematiko in fiziko
 • Raziskovalni svetnik, odsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev F9, Inštitut Jožef Stefan, Vodja eksperimenta Belle II, Tsukuba, Japonska (2009-2013), tehnični koordinator (od 2015)
 • Raziskovalni interes: eksperimentalna fizika osnovnih delcev, razvoj detekcijskih metod

 

Primoz Strojan

prof. dr. Primož Strojan, dr. med. Medicinska fizika logo OIMedicinska fizika logo UL

 • Koordinator programske skupine na Onkološkem inštitutu
 • Specialist radioterapije in onkologije, Onkološki inštitut, Redni profesor Medicinske fakultete
 • Raziskovalni interes: raziskave onkologije, področje glave in vratu

 

Vojko Jazbinsek

doc. dr. Vojko Jazbinšek, univ. dipl. fiz. Medicinska fizika logo ULMedicinska fizika logo IMFM

 • Oddelek za fiziko, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Univerza v Ljubljani
 • Laboratorij za biomagnetizem
 • Raziskovalni interes: raziskave regularizacijskih tehnik pri elektrokardiografskem slikanju, neinvazivne oscilometrične meritve krvnega tlaka

 

 

Medicinska fizika profil Pablo

dr. Pablo Medicinska fizika logo UL

 • Član delovne skupine za programsko in strojno opremo
 • Grafični node
 • Raziskovalni interes: računsko zahtevni programi v medicinski fiziki in paralelno računanje

Medicinska fizika profil Merlin

dr. Merlin Medicinska fizika logo UL

 • Član delovne skupine za programsko in strojno opremo
 • LabKey
 • Raziskovalni interes: računsko zahtevni programi v medicinski fiziki in paralelno računanje