Člani

Člani programske skupine Medicinska fizika

Robert Jeraj

prof. dr. Robert Jeraj, univ. dipl. fiz. Medicinska fizika logo UL Medicinska fizika logo IJS Medicinska fizika logo UW

 • Vodja programske skupine
 • Profesor fizike, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani, Professor od Physics, Department of Medical Physics, University of Wisconsin
 • Raziskovalni interes: medicinska fizika, molekularno slikanje, onkologija
Ana Marin

Ana Marin, mag. fiz. Medicinska fizika logo UL

 • Članica delovne skupine za logistiko in družabne zadeve
 • Mlada raziskovalka, Fakulteta za matematiko in fiziko
 • Raziskovalni interes: biomedicinska optika
Andrej Studen

doc. dr. Andrej Studen, univ. dipl. fiz. Medicinska fizika logo UL Medicinska fizika logo IJS

 • Koordinator delovne skupine za programsko opremo, lokalni koordinator programske skupine na Inštitut Jožef Stefan
 • Asistent, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
Barbara Segedin

dr. Barbara Šegedin, dr. med. Medicinska fizika logo OI

 • Koordinatorka programske skupine na Onkološkem inštitutu
 • Specialistka onkologije z radioterapijo, Onkološki inštitut
 • Raziskovalni interes: raziskave brahiterapije, radioterapije
Barbara Vidergar Kralj

Barbara Vidergar-Kralj, dr. med. Medicinska fizika logo OI

 • Članica programske skupine
 • Specialistka interne medicine, Onkološki inštitut
 • Raziskovalni interes: raziskave diagnostike in zdravljenje raka ščitnice
Bozidar Casar

dr. Božidar Casar, univ. dipl. fiz. Medicinska fizika logo OI

 • Član programske skupine
 • Onkološki inštitut
 • Raziskovalni interes: fizika radioterapije
Damijan Valentinuzzi

Damijan Valentinuzzi, mag. med. fiz., mag. art. Medicinska fizika logo IJS

 • Koordinator delovne skupine za logistiko in družabne zadeve
 • Raziskovalec na Inštitutu Jožef Stefan, F8 – odsek za reaktorsko fiziko
 • Raziskovalni interes: modeliranje odziva tumorjev na imunoterapijo, radiomske analize, klinične študije v onkologiji
Doroteja Novak

Doroteja Novak, mag. farm.logo UKC

 • Članica programske skupine
 • Mlada raziskovalka na Kliniki za nuklearno medicino, UKC Ljubljana
 • Raziskovalni interes: razvoj radiofarmakov
Eva Rebec

Eva Rebec, mag. med. fiz. Medicinska fizika logo UL

 • Mlada raziskovalka, Fakulteta za matematiko in fiziko
 • Raziskovalni interes: diferencialna diagnoza parkinsonizmov
Gasper

Gašper Razdevšek, mag. med. fiz.Medicinska fizika logo UL

 • Mladi raziskovalec, Fakulteta za matematiko in fiziko
 • Raziskovalni interes: time-of-flight PET, PET rekonstrukcijski algoritmi
Jošt Stergar

Jošt Stergar, mag. fiz. Medicinska fizika logo UL

 • Mladi raziskovalec, Fakulteta za matematiko in fiziko
 • Raziskovalni interes: biomedicinska optika
Katja Zaletel

doc. dr. Katja Zaletel, dr. med.   Medicinska fizika logo UKC

 • Članica programske skupine
 • Predstojnica klinike za nuklearno medicino
 • Oddelek za bolezni ščitnice
Luka Jensterle

Luka Jensterle, univ. dipl. inž. el. Medicinska fizika logo UL

 • Zaposlen na Kliniki za nuklearno medicino
 • Študent magistrskega študija Medicinske fizike
Luka Ležaič

dr. Luka Ležaič, dr. med.   Medicinska fizika logo UKC

 • Član programske skupine
 • Oddelek za Nuklearno-medicinsko diagnostiko, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Luka Rogelj

Luka Rogelj, mag. med. fiz.   logo UL

 • Član programske skupine
 • Mladi raziskovalec, Fakulteta za matematiko in fiziko
 • Raziskovalni interes: razvoj algoritmov za obdelavo in analizo slik
Maja Trošt

izr. prof. dr. Maja Trošt, dr. med.   Medicinska fizika logo UKC

 • Članica programske skupine
 • Specialistka nevrologije, Nevrološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • Raziskovalni interes: presnovni možganski vzorci nevrodegenerativnih bolezni možganov in kontinuirana zdravljenja Parkinsonove bolezni in drugih motenj gibanja (globoka možganska stimulacija in parenteralna zdravljenja Parkinsonove bolezni).
Martina Vrankar

dr. Martina Vrankar, dr. med. Medicinska fizika logo OI

 • Članica programske skupine
 • Specialistka radioterapije in onkologije, Onkološki inštitut
 • Raziskovalni interes: raziskave na področju zdravljenja pljučnega raka
Marusa Turk

Maruša Turk, mag. med. fiz. Medicinska fizika logo UL

 • Članica delovne skupine za logistiko in družabne zadeve
 • Mlada raziskovalka, Fakulteta za matematiko in fiziko
 • Raziskovalni interes: modeliranje rezistence kostnih metastaz na zdravljenje, QTBI kostnih metastaz
Matej Perovnik

Matej Perovnik, dr. med. Medicinska fizika logo UL

 • Član programske skupine
 • Mladi raziskovalec, Nevrološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • Raziskovalni interes: mrežna analiza presnovnih slik možganov, diagnostika demenc
Matija Milanic

doc. dr. Matija Milanič, univ. dipl. fiz. Medicinska fizika logo ULMedicinska fizika logo IJS

 • Koordinator programske skupine na Fakulteti za matematiko in fiziko, delovna skupina za programsko in strojno opremo
 • Asistent, Fakulteta za matematiko in fiziko, Raziskovalec na Inštitutu Jožef Stefan, odsek za kompleksne snovi
 • Raziskovalni interes: biomedicinska optika
Matjaz Lukac

dr. Matjaž Lukač, univ. dipl. fiz.  Medicinska fizika FotonaLogoMedicinska fizika logo IJS

 • Član programske skupine
 • Fotona d.o.o. (predsednik uprave), Inštitut Jožef Stefan (znanstveni sodelavec)
 • Raziskovalni interes: fizika laserskih izvorov, medicinska fizika
Nina Verdel

Nina Verdel, mag. med. fiz. Medicinska fizika logo IJS

 • Mlada raziskovalka na Inštitutu Jožef Stefan, odsek za kompleksne snovi
 • Raziskovalni interes: biomedicinska optika
Petra Kolenc Peitl

dr. Petra Kolenc Peitl, mag.farm.   Medicinska fizika logo UL

 • Koordinatorka programske skupine na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKC Ljubljana)
 • Specialistka radiofarmacije, Oddelek za radiofarmacijo, Klinika za nuklearno medicino (KNM), UKC Ljubljana, Koordinatorka raziskovalne dejavnosti na KNM
 • Raziskovalni interes: razvoj radiofarmakov, predklinična in klinična testiranja, translacija
Petra Tomse

dr. Petra Tomše, uni.dipl.fiz.   Medicinska fizika logo UL

 • Članica programske skupine
 • Medicinska fizičarka, doktorska študentka biomedicine na Medicinski fakulteti, Klinika za nuklearno medicino, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Primoz Peterlin

doc. dr. Primož Peterlin, univ. dipl. fiz. Medicinska fizika logo OI

 • Član delovne skupine za programsko in strojno opremo
 • Raziskovalni interes: raziskave v fiziki radioterapije
Rok Dolenec

dr. Rok Dolenec, univ. dipl. fiz. Medicinska fizika logo UL

 • Koordinator delovne skupine za raziskave in izobraževanje
 • Asistent, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
 • Raziskovalni interes: razvoj detektorjev za pozitronsko tomografijo
Simona Gaberscek

izr. prof. dr. Simona Gaberšček, dr. med. Medicinska fizika logo UL Medicinska fizika logo UL

 • Delovna skupina za raziskave in izobraževanje
 • Specialistka interne in nuklearne medicine, Klinika za nuklearno medicino, Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Urban Simoncic

doc. dr. Urban Simončič, univ. dipl. fiz. Medicinska fizika logo UL Medicinska fizika logo IJS

 • Koordinator programske skupine na Inštitutu Jožef Stefan, delovna skupina za raziskave in izobraževanje
 • Asistent na Fakulteti za matematiko in fiziko, Raziskovalec na oddelku za reaktorsko fiziko F8, Inštitut Jožef Stefan
 • Raziskovalni interes: kinetična analiza PET in DCE MRI slik
Zan Klanecek

Žan Klaneček, mag. med. fiz. Medicinska fizika logo UL

 • Mladi raziskovalec, Fakulteta za matematiko in fiziko
 • Raziskovalni interes: Uporaba metod strojnega učenja za analizo medicinskih slik
dimitir

izr. prof. dr. Dimitrij Kuhelj,dr.med Medicinska fizika logo UL

logar

doc. dr. Mateja Logar,dr.med Medicinska fizika logo UL

ziva_slika

Živa Drakulić, dr. med.Medicinska fizika logo UL

 • Članica programske skupine
 • Mlada raziskovalka, Nevrološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • Raziskovalni interes: nevrologija, podatkovna znanost

Pridruženi člani

Boris Majaron

izr. prof. dr. Boris Majaron, univ. dipl. fiz. Medicinska fizika logo IJS

 • Odsek za kompleksne snovi, Inštitut Jožef Stefan
 • Raziskovalni interes: laserske metode v medicini
Skrk

doc. dr. Damijan Škrk, univ. dipl. fiz.Slo

 • Docent fizike, Fakulteta za matematiko in fiziko in Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji – predstojnik
Igor Sersa

izr. prof. dr. Igor Serša, univ. dipl. fiz. Medicinska fizika logo IJS

 • Odsek za kondenzirano snov F5, Inštitut Jožef Stefan
 • Vodja laboratorija za MRI raziskave
Peter Ferjancic

Peter Ferjančič, dipl. fiz. (UN) Medicinska fizika logo ULMedicinska fizika logo UW

 • Doktorski študent medicinske fizike na Univeristy of Wisconsin
Peter Krizan

prof. dr. Peter Križan, univ. dipl. fiz. Medicinska fizika logo ULMedicinska fizika logo IJSMedicinska fizika logo KEK

 • Koordinator študijskega programa Medicinska fizika na Fakultati za matematiko in fiziko
 • Raziskovalni svetnik, odsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev F9, Inštitut Jožef Stefan, Vodja eksperimenta Belle II, Tsukuba, Japonska (2009-2013), tehnični koordinator (od 2015)
 • Raziskovalni interes: eksperimentalna fizika osnovnih delcev, razvoj detekcijskih metod
Primoz Strojan

prof. dr. Primož Strojan, dr. med. Medicinska fizika logo OIMedicinska fizika logo UL

 • Koordinator programske skupine na Onkološkem inštitutu
 • Specialist radioterapije in onkologije, Onkološki inštitut, Redni profesor Medicinske fakultete
 • Raziskovalni interes: raziskave onkologije, področje glave in vratu
Taja Ložar

Taja LožarMedicinska fizika logo UL

 • Študentka medicine, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Raziskovalni interes: onkologija, tumorska biologija, epidemiologija in preprečevanje raka
Tomaz_Rus

Tomaž Rus, dr. med.Medicinska fizika logo UL Medicinska fizika logo UL

 • Specializant nevrologije, Nevrološka klinika, UKC Ljubljana; doktorski študent nevroznanosti, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Raziskovalni interes: mrežna analiza in druge napredne analize presnovnih slik možganov, diagnostika nevrodegenerativnih bolezni
Medicinska fizika profil Pablo

dr. Pablo Medicinska fizika logo UL

 • Član delovne skupine za programsko in strojno opremo
 • Grafični node
 • Raziskovalni interes: računsko zahtevni programi v medicinski fiziki in paralelno računanje
Medicinska fizika profil Merlin

dr. Merlin Medicinska fizika logo UL

 • Član delovne skupine za programsko in strojno opremo
 • LabKey
 • Raziskovalni interes: računsko zahtevni programi v medicinski fiziki in paralelno računanje

Študenti

Jan

Jan Štefanič Medicinska fizika logo UL

 • Študent medicinske fizike, Fakulteta za matematiko in fiziko
 • Raziskovalni interes: DORA
LukaP

Luka Premoša Medicinska fizika logo UL

 • Študent medicinske fizike, Fakulteta za matematiko in fiziko
 • Raziskovalni interes: DORA
Ivana

Ivana Marinovič Medicinska fizika logo UL

 • Študentka medicinske fizike, Fakulteta za matematiko in fiziko
 • Raziskovalni interes: Biomedicinska optika