PRO-AMS: PRogramsko Okolje za Analizo Medicinskih Slik

Razkorak med potencialom za razvoj medicine, ki se skriva v velikanski količini slikovnih podatkov iz klinične prakse, ter dejanskim koriščenjem tega potenciala, se v zadnjem času še povečuje zaradi:

  • izboljšane krajevne ločljivosti slik in boljšega razmerja signal šum, kar nudi potencial za aplikacijo bolj zapletenih algoritmov,
  • razvoja računalniške moči, ki omogoča učinkovito in poceni implementacijo teh algoritmov,
  • napredka na področju biologije, genetike in novih raziskovalnih področij, ki izboljšujejo razumevanje biološkega pomena slikovnih parametrov.

Pri koriščenju kliničnih slikovnih podatkov za razvoj medicine je zato nujno sodelovanje zdravstvenega osebja in raziskovalcev s področja analize in obdelave medicinskih slik.

V okviru projekta PRO-AMS, odobrenega na Javnem razpisu za
sofinanciranje projektov »Po kreativni poti do znanja«, smo sestavili skupno programsko okolje za kvantitativno
analizo medicinskih slik. Ponuja tako dostop do slikovnih baz za razvoj in verifikacijo
algortimov kot implementacijo algoritmov v klinično prakso.

Organizacija znotraj projekta

Delo na projektu je bilo razdeljeno med sledeče skupine:

Skupina 1:

Segmentacija medicinskih slik iz tekmovanja BRATS2015 po članku z metodami globokega učenja.
Poročilo & Rezultati

Skupina 2:

Izdelava vmesnika med MITK in LabKey.
Poročilo & Rezultati

Skupina 3:

Pisanje in izboljšava algoritmov, ki služijo za obdelavo in pripravo medicinskih slik.
Poročilo & Rezultati

logo3

»Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«