Zagovor doktorske disertacije – Petra Tomše

Obveščamo vas, da bo asist. mag. PETRA TOMŠE, univ.dipl.fiz. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Vpliv rekonstrukcijskih algoritmov pri slikanju s pozitronsko emisijsko tomografijo na izraženost značilnega presnovnega možganskega vzorca pri Parkinsonovi bolezni« v ponedeljek, 18. februarja 2019, ob 11:00 uri v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.

Vljudno vabljeni!
Foto_PetraT

Ponedeljkov fizikalni kolokvij

V ponedeljek, 19.11.2018, bo imel Urban Simončič predavanje v sklopu ponedeljkovih fizikalnih kolokvijev z naslovom Tracer kinetic modelling for medical image analysis. Predavanje bo ob 16:15 na Fakulteti za matematiko in fiziko, Jadranska 19, v predavalnici F1. Pred predavanjem so vsi poslušalci vljudno vabljeni na čaj.

Urban Simončič

Povzetek v angleščini:
Medical imaging measures biological or physical tissue properties. Tracer administration and dynamic image acquisition allows image analysis with tracer kinetic modelling. Application of that technique greatly increases the amount of information that is obtained with the imaging.
In the first part of this seminar I will present basic principle of medical imaging with the tracer, physiological pathways of tracers and models used for tracer kinetic modelling. In the second part I will focus on exemplary applications of tracer kinetic modelling for medical image analysis, relevant implementation details and interesting results.

Na Kliniki za nuklearno medicino uvedli najučinkovitejšo preiskavo za diagnostično opredelitev nevroendokrinih tumorjev

Najučinkovitejša molekularna slikovna diagnostika nevroendokrinih tumorjev je od oktobra dostopna tudi v UKC LJubljana. Na Kliniki za nuklearno medicino so nedavno prvič v Sloveniji izvedli preiskavo PET/CT z uporabo z galijem-68 (68Ga) označenega analoga somatostatina ([68Ga]Ga-DOTA-TATE).

Namenjena je ugotavljanju prisotnosti in razširjenosti nevroendokrinih tumorjev ter za spremljanje učinkovitosti zdravljenja obolelih.

Preiskava PET/CT z [68Ga]Ga-DOTA-TATE ima pomembno višjo občutljivost kot vse doslej uporabljene diagnostične preiskave, to zahtevno preiskavo pa je bilo doslej moč opraviti le v redkih centrih v tujini. Preiskava temelji na tehnološko zahtevnem postopku z uporabo napredne analitske tehnologije, ki omogoča ustrezno kakovost radioaktivnega zdravila [68Ga]Ga-DOTA-TATE za klinično uporabo. Z uvedbo preiskave PET/CT z [68Ga]Ga-DOTA-TATE napotitve v tujino niso več potrebne, bolnikom in napotnim zdravnikom je najboljša preiskava za diagnostično opredelitev nevroendokrinih tumorjev dostopna v Sloveniji.

Pri uvedbi preiskave so sodelovali člani programske skupine Petra Kolenc Peitl, Luka Ležaić in Katja Zaletel.

Več informacij na spletni strani UKC Ljubljana.