From Vision to Reality – Proton Therapy for Cancer Treatment in Slovenia

Prejšnji četrtek, 23.1.2020 je na Inštitutu Jožefa Štefana (IJS) potekalo srečanje z naslovom: Od vizije k realnosti – protonska terapija za zdravljenja raka v Sloveniji.

Na srečanju sta bila predstavljena projekta SEIIST(Southeast European International Institute of Sustainable Technology) in SIPTC (Slovenian regional centre for proton therapy treatment of cancer)

Srečanja sta se poleg mnogo domačih in tujih strokovnjakov na tem področju udeležila tudi častna gosta – ministrica za znanost iz Republike Črna gora, dr. Sanja Damjanovič in bivši generalni direktor Evropske organizacije za jedrske raziskave (CERN), dr. Herwig Schopper.

Zaposlitveni oglas

Na enoti za radioterapijo Onkološkega oddelka UKC Maribor je razpisano delovno mesto medicinski fizik – pripravnik za obdobje trajanja pripravništva. Zahtevana je izobrazba univ. dipl. fiz. ali mag. med. fiz.

Opis dela: načrtovanje obsevanj, absolutna in relativna dozimetrija, zagotavljanje in preverjanje kakovosti, skrb za programsko in strojno dozimetrično opremo, odgovornost za strokovno delo in zakonitost ter ostala dela po nalogu vodje. Pripravnik bo delo opravljal pod nadzorom mentorja.

Več informacij najdete na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.

Konferenca COMULIS & BioImaging Austria – povzetek

Prejšnji teden sta se 21. in 22. 11. Luka Rogelj in Jošt Stergar udeležila konference na Dunaju. Konferenca je temeljila na predstavljanju koreliranega multimodelnga slikanja in njegove vloge pri povezovanju bioloških in predkliničnih raziskav. Poslušala sta vrsto zanimivih predavanj ter v obliki posterja predstavila svoje rezultate. Poleg konference sta proste trenutke izkoristila za mreženje ter ogledovanje mesta in muzeja v katerem se je konferenca odvijala.