Vloga medicinske fizike v času natančne medicine; prof. dr. Robert Jeraj

Vabimo vas na 18. predavanje iz sklopa “Kolokviji na IJS” v letu 2017/18, ki bo v sredo, 27. junija 2018, ob 13. uri v Veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan«  na Jamovi cesti 39 v Ljubljani. Napovednik predavanja najdete tudi na naslovu http://www.ijs.si/ijsw/Koledar_prireditev, posnetke preteklih predavanj pa na http://videolectures.net/kolokviji_ijs.

profil_robert

prof. dr. Robert Jeraj

University of Wisconsin, Madison, ZDA
Univerza v Ljubljani, Ljubljana

 

Vloga medicinske fizike v času natančne medicine

Medicinska fizika je tesno povezana z medicino; zato se tudi razvija v podobni smeri. Ključni trend v medicini, predvsem onkologiji, je usmerjen v personalizacijo zdravljenja. Natančnejše profiliranje bolezenskega stanja je pripeljalo do t.i. »natančne medicine«.  Seveda pa ob tem prehodu ne gre brez težav. Tumorji, na primer, zaradi evolucije in evolucijskega odziva na zdravljenje postanejo s časom vedno težje ozdravljivi. Pri tem je ključnega pomena razumevanje rezistence na zdravljenje,  ki je povezana z močno heterogenostjo bolezni. Uporaba medicinskega slikanja, predvsem molekularnega slikanja, je ena od rešitev, ki jih ponuja medicinska fizika. V predavanju bomo predstavili nekaj primerov kliničnih študij na osnovi molekularnega slikanja, ki nam omogočajo unikaten vpogled v tumorsko heterogeneost, ter kompleksnost odziva tumorjev na zdravljenje. Predstavili bomo nekatere možnosti izboljšanja zdravljenja na podlagi teh novih ugotovitev. Hkrati pa bomo opozorili na izredno pomembno vlogo, ki jo igra (medicinska) fizika pri razvoju teh novih zdravljenj.

Predavanje bo v angleščini.

Lepo vabljeni!

Predavanje ob izvolitvi v naziv “znanstveni sodelavec”

V ponedeljek, 5. marca 2018, bo imel Urban Simončič predavanje v okviru izvolitve v naziv znanstveni sodelavec z naslovom Kvantifikacija PET slik s kinetično analizo – teorija in aplikacije. Predavanje bo ob 11:00 v zgornji sejni sobi Reaktorskega centra Podgorica. Vabljeni!
Urban_Simoncic
Povzetek:
Pozitronska emisijska tomografija (PET) je tehnika molekularnega slikanja, ki ima pomembno vlogo v moderni medicini; predvsem v onkologiji, nevrologiji in kardiologiji. Kvantitativne metrike se iz slik PET lahko izpeljejo z normalizacijami privzema ali s kinetično analizo. Prednost kvantifikacije s kinetično analizo, v primerjavi z normalizacijo privzema je v obširnejših in bolj specifičnih rezultatih. V tem seminarju bo predstavljena tehnika slikanja PET, teoretične osnove za kinetično analizo, praktična implementacija in nekaj aplikacij v onkologiji.

ENEN+ project: CALL FOR MOBILITY GRANTS

V okviru projekta ENEN+ je objavljen razpis v podporo mobilnosti študentov (BSc, MSc, PhD, Postoc, professionals), ki bi radi izboljšali svoje znanje, spretnosti in karierne možnosti na naslednjih jedrskih področjih:

  • Nuclear engineering and safety
  • Waste management and geological disposal
  • Radiation protection
  • Medical applications

Denar gre direktno k izbranim študentom, razpis bo odprt od 1.3.2018 do septembra 2020, oziroma do porabe denarja (1 M EUR).

Pravila igre so že objavljena na spletu http://plus.enen.eu/call-for-mobility-grants/, podrobnejša navodila pa najdete na http://plus.enen.eu/wp-content/uploads/2018/02/ENEN-PLUS-Mobility-Manual-v1-Feb-6-2018.pdf.