Medicinska fizika

gama kamera Medicinska fizika je interdisciplinarno raziskovalno področje, katerega cilj je razvoj novih aplikacj fizikalnih procesov in tehnologij na različnih področjih medicine. Medicinska fizika ima in bo imela velik vpliv na medicinsko prakso z razvojem izboljšanih tehnologij za slikanje in zdravljenje, ter pomočjo pri izboljšanju našega razumevanja kompleksnosti bolezni. Medicinska fizika je zato tesno povezana z medicino, ki doživlja dramatičen premik iz akutnih v kronične bolezni. Ta premik je prinesel:

  1. diagnostične postopke, ki postajajo vse bolj obsežni
  2. terapije, ki postajajo vse bolj prilagojene posameznemu bolniku in
  3. boljše razumevanje izjemne kompleksnosti bolezni. Spopadanje s temi izzivi je privedlo do t.i. Nove Medicine (“4 P-ji medicine”): medicine, ki je bolj Predikativna, Personalizirana, Prednostna, in Participativna.

Glavna področja medicinske fizike so medicinsko slikanje, radioterapija, modeliranje ter varstvo pred sevanjem in zagotavljanje kvalitete.

Delo programske skupine

Raziskovalna skupina Medicinska fizika je strukturirana okoli treh ključnih izzivov, ki hkrati predstavljajo tudi sledeče ključne programske stebre:

  1. Slikanje
  2. Terapija
  3. Modeliranje

Slikanje prispeva k znanosti kvantitativnega slikanja z razvojem novih tehnologij, ki izboljšujejo kvantitativno natančnost molekularnega slikanja (napredni PET detektorji, oblikovanje naprednih pulznih sekvenc in sond za MRI, napredno kinetično modeliranje).

Terapija prispeva k razvoju bolniku prilagojenega zdravljenja z uporabo tehnik molekularnega slikanja v diagnozi in zdravljenju v onkologiji (bolniku prilagojena radioterapija oz. druga terapija napredovalih rakov) ter nevrologiji (bolniku prilagojena obravnava pri nevrokognitivnih možganskih motnjah).

Modeliranje prispeva k znanosti fizikalnega modeliranja kompleksnih bioloških sistemov z razvojem izboljšanih modelov normalnega in patološkega tkiva (optični in termični transport, rast tumorjev in odzivi na zdravljenja).

Za izvedbo teh raziskav je bila ustanovljena interdisciplinarna raziskovalna skupina Medicinska fizika, ki vključuje člane iz največje slovenske univerze (Univerza v Ljubljani), največjega raziskovalnega inštituta (Institut Jožef Stefan), vseobsegajočega centra za obravnavo raka (Onkološki inštitut Ljubljana) in glavne terciarne bolnišnice (Univerzitetni Klinični Center Ljubljana). Kot taka raziskovalna skupina zagotavlja enkratno multidisciplinarno platformo za:

  1. Translacijo temeljnih fizikalnih raziskav v klinično prakso
  2. Translacijo vrhunskih medicinskih tehnologij od akademskega nivoja do komercializacije,
  3. Pomoč pri visokošolskem izobraževanju na področju medicinske fizike v Sloveniji.