Zaposlitve

Zaposlitveni oglas

Na enoti za radioterapijo Onkološkega oddelka UKC Maribor je razpisano delovno mesto medicinski fizik – pripravnik za obdobje trajanja pripravništva. Zahtevana je izobrazba univ. dipl. fiz. ali mag. med. fiz.

Opis dela: načrtovanje obsevanj, absolutna in relativna dozimetrija, zagotavljanje in preverjanje kakovosti, skrb za programsko in strojno dozimetrično opremo, odgovornost za strokovno delo in zakonitost ter ostala dela po nalogu vodje. Pripravnik bo delo opravljal pod nadzorom mentorja.

Več informacij najdete na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.

Razpis za delovno mesto na Oddelku za onkologijo

Univerzitetni klinični center Maribor objavlja prosto delovno mesto na Oddelku za onkologijo:

medicinski fizik – pripravnik (m/ž)

Pogoji, ki jih določa sistemizacija delovnih mest Univerzitetnega kliničnega centra Maribor za delovno mesto, so:
– univerzitetni diplomirani fizik (m/ž) – prejšnja ali magister medicinske fizike (m/ž) – bolonjski program,
– poznavanje dela z osebnim računalnikom,
– najmanj osnovna raven poznavanja angleškega ali nemškega jezika.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za čas trajanja pripravništva
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite do 18. 10. 2017 v Kadrovski oddelek UKC Maribor.
UKC Maribor

Razpis za dve delovni mesti v sektorju radioterapije – oddelek radiofizika

Onkološki inštitut Ljubljana v sektorju radioterapije, oddelek radiofizike, razpisuje dve delovni mesti medicinski fizik – pripravnik. Za obe delovni mesti je zahtevana izobrazba VII/2, univ. dipl. fiz.

Delovni mesti sta razpisani za določen čas 12 mesecev.

Opis dela in nalog je sledeč: načrtovanje obsevanj, absolutna in relativna dozimetrija, zagotavljanje in preverjanje kakovosti, skrb za programsko in strojno dozimetrično opremo, odgovornost za strokovno delo in zakonitost ter ostala dela po nalogu vodje. Pripravnik bo delo opravljal pod nadzorom mentorja.

Več informacij najdete na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.