Zagovor doktorata

Zagovor doktorske disertacije – Petra Tomše

Obveščamo vas, da bo asist. mag. PETRA TOMŠE, univ.dipl.fiz. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Vpliv rekonstrukcijskih algoritmov pri slikanju s pozitronsko emisijsko tomografijo na izraženost značilnega presnovnega možganskega vzorca pri Parkinsonovi bolezni« v ponedeljek, 18. februarja 2019, ob 11:00 uri v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.

Vljudno vabljeni!
Foto_PetraT