Konference

Konferenca SPIE Photonics West

Med 1.2. in 6.2.2020 se je Nina Verdel udeležila konference SPIE Photonics West, ki je potekala v San Franciscu v ZDA. Na konferenci je predstavila predavanje z naslovom Characterization of tattoos in human skin using photothermal radiometry and diffuse reflectance spectroscopy. Konference in sejma, ki je potekal vzporedno s konferenco, se je udeležilo več tisoč ljudi iz celotnega sveta.

From Vision to Reality – Proton Therapy for Cancer Treatment in Slovenia

Prejšnji četrtek, 23.1.2020 je na Inštitutu Jožefa Štefana (IJS) potekalo srečanje z naslovom: Od vizije k realnosti – protonska terapija za zdravljenja raka v Sloveniji.

Na srečanju sta bila predstavljena projekta SEIIST(Southeast European International Institute of Sustainable Technology) in SIPTC (Slovenian regional centre for proton therapy treatment of cancer)

Srečanja sta se poleg mnogo domačih in tujih strokovnjakov na tem področju udeležila tudi častna gosta – ministrica za znanost iz Republike Črna gora, dr. Sanja Damjanovič in bivši generalni direktor Evropske organizacije za jedrske raziskave (CERN), dr. Herwig Schopper.

Konferenca COMULIS & BioImaging Austria – povzetek

Prejšnji teden sta se 21. in 22. 11. Luka Rogelj in Jošt Stergar udeležila konference na Dunaju. Konferenca je temeljila na predstavljanju koreliranega multimodelnga slikanja in njegove vloge pri povezovanju bioloških in predkliničnih raziskav. Poslušala sta vrsto zanimivih predavanj ter v obliki posterja predstavila svoje rezultate. Poleg konference sta proste trenutke izkoristila za mreženje ter ogledovanje mesta in muzeja v katerem se je konferenca odvijala.

Alzheimer’s Association International Conference

Med 14. in 18. julijem je v Los Angelesu, ZDA, potekal svetovni kongres na temo alzheimerjeve bolezni (angl. Alzheimer’s Association International Conference, https://www.alz.org/aaic). Glavna tema kongresa je bila demenca pri alzheimerjevi bolezni (AD) ter v manjši meri tudi druge demence. Naslovljena je bila z različnih zornih kotov in v različnih bolezenskih fazah. V luči negativnih rezultatov minulih raziskav s proti-amiloidnimi zdravljenji, se je pod vprašanje znova postavila glavna, t.i. amiloidna hipoteza, ki predpostavlja, da je ključen patološki proces pri alzheimerjevi bolezni nabiranje amiloidnih plakov v možganih. Nova zdravila, ki se trenutno preskušajo, so usmerjena proti drugi beljakovini (tau), ki je vpletena v patofiziologijo AD. Protiamiloidna zdravila pa se preskušalo v zgodnejši, predklinični fazi bolezni, pri zdravih osebah, ki so nosilke mutacije za razvoj AD in bodo gotovo zbolele s to boleznijo. Pozornost raziskovalcev se zadnja leta usmerja tudi proti drugim potencialnim tarčam zdravljena, kot je na primer vnetje oziroma astrociti in mikroglija. Veliko raziskav se še vedno usmerja v  razvoj in analizo biomarkerjev (nove analitične metode, združevanje informacij različnih modalnosti), predvsem razvoju novih biomarkerjev, ki bi temeljili na analizi krvi. Glede na trenutno stanje, ko bolezni ne znamo pozdraviti, je veliko govora tudi o preventivi, ki temelji na ustreznem življenjskem slogu (redna fizična aktivnosti od otroštva dalje, socialna mreža, ‘mediteranska’ prehrana, kognitivni trening in dovolj spanja), s katerim je mogoče zmanjšati tveganje za pojav demence in olajšati njen potek. Na kongresu smo tudi aktivno sodelovali, Maja Trošt je predstavila specifičen presnovni vzorec pri Creutzfeldt-Jakobovi bolezni (Rus et al. Metabolic Brain Pattern of Creutzfeldt-Jakob Disease and Its Biological Significance. Abstract). Kongres bo naslednje leto organiziran v Amsterdamu, med 26. in 30. julijem.

Matej Perovnik in Maja Trošt

Maji Trošt je bila iz sredstev programske skupine Medicinska fizika plačana kotizacija za kongres.

IMG-20190723-WA0000