Author Archive: medfiz

Slovenski nevrološki kongres

V petek in soboto, 22.-23.11.2019, bo v Zrečah potekal 4. Slovenski nevrološki kongres.
Na njem se bodo predstavili tudi člani raziskovalne skupine Medicinska fizika in sicer: dr. Maja Trošt s predavanjem o Motnjah Gibanja, dr. Petra Tomše s predstavitvijo Značilnih presnovnih vzorcev pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo, Eva Rebec s plakatom o Značilnih presnovnih vzorcev pri bolnikih z atipičnimi parkinsonizmi (MSA,PSP) ter Matej Perovnik s plakatom o Značilnih presnovnih vzorcih pri bolnikih z Alzheimerjevo boleznijo.

International collaboration internship

I am Gloria Martí, a neurologist who works in Clínica Universidad de Navarra, Pamplona (Spain). As part of my Ph.D. project I have performed a formative stay in University Medical Centre Ljubljana.

The aim of the internship was to learn about spatial covariance analyses (e.g SSM/PCA) a kind of  multivariate approach of brain Fluorodeoxyglucose  Positron Emission Tomograph imaging. This statistical approach assesses the metabolic connectivity, in other words, it shows the brain regions with an abnormal activity which are in turn functionally interrelated. This analysis is designed to identify a disease-related pattern. Moreover, a unique property of this assessment is that the pattern expression can be prospectively calculated for a subject in an independent cohort.

It has been a truly interdisciplinary experience, collaborating closely between neurologists (Maja Trošt, Tomaž Rus, and Matej Perovnik) and medical physics (Petra Tomše, Eva Rebec, and Andrej Studen). We have assessed both theoretical and practical issues: imaging harmonization, preprocessing adjustments, obtention of disease-related patterns and their cross-validation, papers discussion, etc.  This international collaboration has been a great opportunity in my professional career, I do recommend it. Thus, I have pushed ahead with my Ph.D. project and I feel more confident and autonomous.

I would like to express my gratitude to the group for their kind reception and unconditional help. I hope It would be the beginning of the present and future fruitful collaborations.

Gloria Martí

 

Poročilo s poletne šole o slikanju možganov

Cajal Advanced Neuroscience Training Programme organizira združenje petih partnerskih inštitucij in je namenjen izobraževanju nevroznanstvenikov na začetku njihove raziskovalne kariere. Združenje vsako leto organizira več dvo- ali tritedenskih poletnih šol, katerih namen je manjše skupine mednarodnih udeležencev naučiti različnih nevroznanstvenih metod. Med 9. in 27. septembrom 2019 sem se udeležil poletne šole o slikanju možganov (angl. Whole brain imaging) v Bordeauxu.

Tri tedne sem v Neurocampusu dopoldne poslušal predavanja domačih in gostujočih strokovnjakov, popoldnevi pa so bili namenjeni projektnemu delu. Na predavanjih smo se udeleženci seznanili s široko paleto slikovnih metod za slikanje možganov. Predstavljene so bile tako širše uveljavljene metode, kot so npr. strukturno magnetno slikanje (MRI), elektroencefalografija (EEG) in pozitronska izsevna tomografija (PET) kot tudi metode, ki se šele uveljavljajo v nevroznanstvenem svetu, kot sta npr. funkcijska bližnje infrardeča spektroskopija (angl. functional near-infrared spectroscopy) in funkcijski ultrazvok. Posebna pozornost je bila posvečena izzivom odprte znanosti in javno dostopnim podatkom ter etičnim dilemam povezanim s tem.

Popoldansko projektno delo je potekalo v paru pod stalnih nadzorom enega ali dveh starejših raziskovalcev, ki sta bila vseskozi na voljo za dodatna pojasnila. Pri prvem projektu smo se lotili reševanja enega izmed gralov nevroznanosti – kako smiselno združiti in povezati informacije, pridobljene z različnimi slikovnimi tehnikami in kliničnimi testi. Pri delu sem se podrobno spoznal s postopki pred-obdelave in analize slik, pridobljenih z različnimi tehnikami. Analizirali smo T1 obtežene in funkcijske MR slike v mirovanju (angl. resting-state functional MRI, rs-fMRI) ter difuzijsko obtežene slike (angl. diffusion weighted imaging). Rezultate smo poskušali interpretirati skladno z nevropsihološkimi testi preiskovancev. Pri drugem projektu smo ugotavljali, ali lahko z analizo rs-fMRI slik napovemo biološki spol udeleženca z uporabo različnih klasičnih statističnih in novih metod strojnega učenja ter se spraševali kakšne so, če sploh so, razlike med funkcijsko povezanostjo moških in ženskih možganov. Z razvojem novih analitičnih pristopov in tudi novih slikovnih metod se nevroznanosti odpirajo novi izzivi in hkrati nove možnosti za razumevanje delovanja zdravih in bolnih možganov. Za napredek pa je ključno sodelovanje med različnimi strokami ter poznavanje tako tehničnih podrobnosti slikanj kot bioloških značilnosti slikanega tkiva.

Z obiskom poletne šole sem bil zelo zadovoljen, saj mi je intenziven in precej obsežen program ponudil veliko možnosti za nadgradnjo prejšnjega znanja, spoznal pa sem se tudi s tehnikami, ki jih prej nisem dobro poznal. Zelo mi je bil všeč tudi individualen pristop projektnega dela. Inštruktorji so se namreč izkazali s prilaganjem programa posameznikovemu nivoju in so bili vedno pripravljeni odgovarjati na zastavljena vprašanja. Prav tako so bila predavanja na visokem nivoju in večini predavateljem je uspelo predstaviti teoretične in praktične osnove različnih slikovnih metod ter nato osnove vpeti v zadnje novosti in znanstvena dognanja. Poletno šolo bi toplo priporočil vsem, ki jih zanima nevroznanost in imajo nekaj teoretičnega predznanja o različnih metodah slikanja in delovanju možganov. Predavatelji in inštruktorji so prihajali namreč iz zelo različnih strok (medicina, biologija, fizika, matematika, računalništvo…) in so se potrudili, da so našli ‘skupen jezik’ z udeleženci. Za konec bi dodal še, da prijavnina na poletno šolo vključuje tri (zelo dobre) obroke na dan in prenočišče v bližnjem hotelu, organizatorji pa so se tudi dodatno potrudili in nas peljali tudi na enodnevni ogled okolice Bordeauxa.

Matej Perovnik

-cajal-septembre2019-DSC_5325

Slika udeležencev poletne šole in organizacijske ekipe (glavna organizatorica: prof. dr. Katrin Amunts; lokalna organizatorja: prof. dr. Bernard Mazoyer in prof. dr. Sylvain Miraux).

Blood-brain barrier permeability in Parkinson’s disease – ODPADE!!!

Predavanje ODPADE zaradi osebnih razlogov predavatelja.

V petek, 18. oktrobra, ob 18h, bo v veliki predavalnici Medicinske fakultete v Ljubljani predavanje z naslovom Blood-brain barrier permeability in Parkinson’s disease. Predaval bo prof. Vijay Dhawan, medicinski  fizik  z  newyorškega  Feinstein  inštituta  za medicinsko  raziskovanje  v  nevroznanosti,  ki  že  vrsto  let  sodeluje  z  ljubljansko nevrološko  kliniko.

Vljudno vabljeni, da se dogodka udeležite!

Vijay_Dhawan_288p_IMG_0890

Alzheimer’s Association International Conference

Med 14. in 18. julijem je v Los Angelesu, ZDA, potekal svetovni kongres na temo alzheimerjeve bolezni (angl. Alzheimer’s Association International Conference, https://www.alz.org/aaic). Glavna tema kongresa je bila demenca pri alzheimerjevi bolezni (AD) ter v manjši meri tudi druge demence. Naslovljena je bila z različnih zornih kotov in v različnih bolezenskih fazah. V luči negativnih rezultatov minulih raziskav s proti-amiloidnimi zdravljenji, se je pod vprašanje znova postavila glavna, t.i. amiloidna hipoteza, ki predpostavlja, da je ključen patološki proces pri alzheimerjevi bolezni nabiranje amiloidnih plakov v možganih. Nova zdravila, ki se trenutno preskušajo, so usmerjena proti drugi beljakovini (tau), ki je vpletena v patofiziologijo AD. Protiamiloidna zdravila pa se preskušalo v zgodnejši, predklinični fazi bolezni, pri zdravih osebah, ki so nosilke mutacije za razvoj AD in bodo gotovo zbolele s to boleznijo. Pozornost raziskovalcev se zadnja leta usmerja tudi proti drugim potencialnim tarčam zdravljena, kot je na primer vnetje oziroma astrociti in mikroglija. Veliko raziskav se še vedno usmerja v  razvoj in analizo biomarkerjev (nove analitične metode, združevanje informacij različnih modalnosti), predvsem razvoju novih biomarkerjev, ki bi temeljili na analizi krvi. Glede na trenutno stanje, ko bolezni ne znamo pozdraviti, je veliko govora tudi o preventivi, ki temelji na ustreznem življenjskem slogu (redna fizična aktivnosti od otroštva dalje, socialna mreža, ‘mediteranska’ prehrana, kognitivni trening in dovolj spanja), s katerim je mogoče zmanjšati tveganje za pojav demence in olajšati njen potek. Na kongresu smo tudi aktivno sodelovali, Maja Trošt je predstavila specifičen presnovni vzorec pri Creutzfeldt-Jakobovi bolezni (Rus et al. Metabolic Brain Pattern of Creutzfeldt-Jakob Disease and Its Biological Significance. Abstract). Kongres bo naslednje leto organiziran v Amsterdamu, med 26. in 30. julijem.

Matej Perovnik in Maja Trošt

Maji Trošt je bila iz sredstev programske skupine Medicinska fizika plačana kotizacija za kongres.

IMG-20190723-WA0000