Zaposlitveni oglas

Na enoti za radioterapijo Onkološkega oddelka UKC Maribor je razpisano delovno mesto medicinski fizik – pripravnik za obdobje trajanja pripravništva. Zahtevana je izobrazba univ. dipl. fiz. ali mag. med. fiz.

Opis dela: načrtovanje obsevanj, absolutna in relativna dozimetrija, zagotavljanje in preverjanje kakovosti, skrb za programsko in strojno dozimetrično opremo, odgovornost za strokovno delo in zakonitost ter ostala dela po nalogu vodje. Pripravnik bo delo opravljal pod nadzorom mentorja.

Več informacij najdete na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.