Razpis za dve delovni mesti v sektorju radioterapije

V programski skupini Medicinska fizika v sektorju radioterapije, oddelek radiofizike razpisujemo dve delovni mesti, medicinski fizik in medicinski fizik – pripravnik. Za obe delovni mesti je zahtevana izobrazba VII/2, univ. dipl. fiz.

Za prvo delovno mesto, ki je razpisano za nedoločen čas, je potrebno še opravljeno enoletno pripravništvo na področju medicinske fizike in opravljen strokovni izpit. Drugo delovno mesto je razpisano za določen čas 12 mesecev.

Opis dela in nalog je sledeč: načrtovanje obsevanj, absolutna in relativna dozimetrija, zagotavljanje in preverjanje kakovosti, skrb za programsko in strojno dozimetrično opremo, odgovornost za strokovno delo in zakonitost ter ostala dela po nalogu vodje. Pripravnik bo delo opravljal pod nadzorom mentorja.

Več informacij najdete na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.